Elgarissy & Co

ניהול כספים ושירותי חשבות

ניהול כספים ושירותי חשבות

הפירמה מעניקה שירותי כספים במיקור חוץ ללקוחותיה באמצעות עובדים מקצועיים, בעלי ניסיון רב ומומחיות בתחומי הפיננסים והחשבונאות.

מטרת השירותים היא להעניק ללקוח פתרון לכל צרכיו החשבונאיים והפיננסיים, כאשר היקף השירותים מותאם לכל שלבי התפתחות החברה.

ניהול כספים הינו שירות המוצע לחברות הזקוקות לאיש כספים מנוסה שיסייע להנהלת החברה לקבל את ההחלטות הפיננסיות הנכונות ולדווח לדירקטוריון החברה, משקיעים, בנקים וגורמים נוספים על מצבה הפיננסי של החברה ועל סוגיות חשבונאיות ומיסויית העומדות על הפרק.

שירותי ניהול הכספים מותאמים למגוון רחב של חברות, החל מחברות בשלב הסטארט-אפ ועד לחברות מבוססות (כולל חברות ציבוריות).

שירותי מיקור חוץ ניתנים על ידי אנשי מקצוע מוכשרים ומנוסים בתחום החשבונאות ונועדו בעיקר לעזור ללקוחות להפחית עלויות בהשוואה לניהול מחלקת כספים פנימית.

השירותים מותאמים לצרכים הספציפיים של כל לקוח, וכוללים, בין יתר: הכנת תחזיות ותקציבים כספיים; סיוע בהכנת חומרי שיווק פיננסיים; אחריות על תחום המימון; עריכה וחתימה על דוחות כספיים (בהתאם לתקינה ישראלית/ IFRS); תקשורת עם משקיעים, רואי חשבון מבקרים ורשויות רגולטוריות; הקמה וניהול מחלקת כספים, לרבות: גיוס כוח האדם, הכשרה והנהלה מקצועית, תוך מתן דגש לקיום ממשל תאגידי נאות (מדיניות, נהלים, וכו').

לביצוע השירות ממנה הפירמה מנהל פרויקט, תוך הבטחה לזמינות תמידית של אחד השותפים לצרכי הלקוח.